Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Θεόφιλος Ντέϋρολ (#2), 1860 ταξίδι στον Πόντο και την Αρμενία

εικόνες από τον Πόντο του 1860 !!!

➤ συνεχίζουμε την παρουσίαση του βιβλίου με την 2η μας ανάρτηση
➤ από το Δικαιόσημο (Τσεβιζλούκ) στην Ζύγανα

[πδ Φεβρουάριος 2916]


1.     Γέρ Κιοπρού ή Γέρ Κεπρίν : Είναι πολύ κοντά στο Χαμψίκιοϊ.
(σκαρίφημα στο τέλος της ανάρτησης)
φυσικά και δεν είναι λιμάνι, κιοπρού σημαίνει γέφυρα

2.     Ντεγερμέν Ντερέ : είναι ο Πυξίτης (Δαφνοπόταμος).
Βέβαια, το τμήμα του ποταμού μετά το Διακαιόσημο
προς Ζύγανα ονομαζόταν από τους Ρωμιούς Πρύτανις.


3.     χάνια του Βεξιλέρ : κατά πάσα πιθανότητα
είναι αυτά που στον χάρτη μας (πάνω)
ονομάζονται Bekciler ή Beckilar.
Στο σκαρίφημα από το βιβλίο του Σάρπογλη
είναι το "Πεκσηδίων Στ. χωρ/κης".

4.     μελέτη χάραξης δρόμου :
είναι γνωστό ότι ο αμαξιτός δρόμος Τσεβιζλούκ –
Ζύγανα – Αργυρούπολη έγινε περί τα 1870.
Περιγραφή στις αναρτήσεις μας για τις στράτες
και Air Pontus #1 και #12


5.     όλη η νότια πλευρά των βουνών του Πόντου είναι
"γυμνή, βραχώδης, γκρί-μπέζ και άγονη περιοχή"
όπως την περιγράφει ο Χρήστος Σαμουηλίδης.
από το βιβλίο του Ν. Λαπαρίδη, η Ματσούκα

Δεν υπάρχουν σχόλια: