Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Φιτικιάρ ή Φυτικάρ Μεσοχαλδίου

➤ από την Έξοδο, 3ος τόμος του ΚΜΣ

Γολή, ποταμός Τζίζερες ή Αμπρικάντων
από το δίκτυο  (GE Panoramio)
φωτογραφία του συμπατριώτη μας andreadis ioannis

Δεν υπάρχουν σχόλια: