Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Μεσοχαλδία

πρώτη δημοσίευση Ιανουάριος 2016

"Μεσοχάλδιο : το Βυζαντινό όνομα της περιοχής που καταλαμβάνει το υψίπεδο νότια της Τραπεζούντας, στις παρυφές του όρους Κουλάτ Ντάγ. Το υψίπεδο ονομαζόταν επίσης Μεσοχαλδία. Σ' αυτό βρίσκονταν τα χωριά Κρώμνη, Σταυρίν, Ίμερα, Τσιμερά καθώς και τα άλλα χωριά του Ντορούλ..."
[από την εγκυκλοπαίδεια του ΠΕ]

Άρδασσα
1. από το βιβλίο :
•    Γ.Θ. Κανδηλάπτη "γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν των χωρίων, κωμοπόλεων και πόλεων Χαλδίας"
•    αντιβολή, υπομνηματισμοί, παρατηρήσεις, γλωσσάριο : Διαμαντής Λαζαρίδης
•    αρχική έκδοση 1931, σύγχρονη έκδοση 2004 - Αφοι Κυριακίδη,


γράφει ο Κανδηλάπτης στο λήμμα Μεσοχαλδία : "το σημερινόν Τορούλ, αποτελουμένη εκ των εξής τμημάτων με 182 χωρία χριστιανικά και τούρκικα …"
 

2. λήμμα Μεσοχαλδία (η) – σ. 114 γράφει :
το σημερινόν Τορούλ, αποτελουμένη εκ των εξής τμημάτων με 182 χωρία χριστιανικά και τούρκικα :
1.    Κιουρτούν - Κουρδουνίου
2.    ποτάμιον Τζίζερες ή Τζίτερες ή Αμπρικάντων
3.    Τσίτες ή Τσίτης
4.    Χαβιαίννης
5.    Δερραίνης
6.    Νιβαίνης
7.    Ιμέρας
8.    Κρώμνης
9.    Σταυρίου
10.    Μουζένης
11.    Δεμιρτσήκιοην
12.    Ζύγαννας
13.    Λωρίων και Ρυακίου
με έδραν την Άρδασαν ή Αρδασόπολιν
 

3. λήμμα Τορούλ (το) - σ. 152-153 γράφει :
και Τυρόλιον και Τυρολία κατά τους λογίους, τούρκικη ονομασία της Μεσοχαλδίας ως χώρας των αρχαίων Δρίλων. Αποτελείται εκ των εξής τμημάτων ή ποταμιών …
έχει τα παραπάνω και επιπλέον ..
1.    Περίων
2.    Ζερμούδας

4. Έχουμε την γνώμη ότι η Μεσοχαλδία ήταν ένα από πιο πυκνοκατοικημένα μέρη του Πόντου με Ρωμέϊκο πληθυσμό. Είχε επίσης την τύχη να έχει αρκετούς λόγιους οι οποίοι συνέγραψαν στα περιοδικά της πρώτης περιόδου τις θύμισες τους.
•    Αβραμάντης Ιωάννης (Τσίτε)
•    Μελανοφρύδης Παντελής (Άδυσσα)

•    Θ. Θεοφύλακτος (Τσίτε)
•    Τσιτενός, ψευδώνυμο, άγνωστο ονοματεπώνυμο σε μας (μάλλον ο Ιωάννης Αβραμάντης), και όλοι οι άλλοι των περιοχών Κρώμνη, Σταυρίν, Μούζενα


Στο βιβλίο του Κανδηλάπτη, το οποίο είναι ένας θησαυρός, αναφέρονται όλα τα χωριά της Χαλδίας, Μεσοχαλδίας. Δίνουμε παρακάτω δύο μόνο από αυτά.

τμήμα από τον χάρτη του ΚΜΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: