Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

τζοπάνε μ' λάλ τα άκλερα σ'...

➤ από την ΠΕ, 1950, τ.3 - η υπογραφή μάλλον είναι του Φίλωνα Κτενίδη


Δεν υπάρχουν σχόλια: