Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Ξενοφώντα Άκογλου, λαογραφικά Κοτυώρων #1

πρώτη δημοσίευση στις 1.5.2015

➤ μετά από πολύ ψάξιμο, βρήκαμε μόλις χθες το βιβλίο του Ξενοφώντα Άκογλου (Ξένου Ξενίτα) "από την ζωή του Πόντου – Λαογραφικά Κοτυώρων" - εκδ. Μάτι, έτος 2005, αναστατική έκδοση του 1938, σελίδες 525. Πρέπει να είναι η βίβλος των Κοτυώρων. Όταν το διαβάσουμε θα κάνουμε σχετική ανάρτηση
Ξένος Ξενίτας το ψευδώνυμο του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: