Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Μωμόγεροι & Κοτσαμάνια #2


Συνεχίζουμε την ανάρτηση μας για τα Μωμογέρια με το 2ο μέρος. Παρουσιάζονται τα επόμενα τρία άρθρα (με κίτρινο)

ανάρτηση #1 : εδώα/α 3 :
Καμία αναφορά σε όμιλο χορευτών. Περιγράφει λεπτομερώς τον θίασο, το θεατρικό δρώμενο, τους χαρακτήρες, τους ρόλους και το θέαμα. Ένα μέλος του θιάσου, ο Άραψ (αράπης) που είναι ο πατέρας της απαχθείσης κόρης (μέλος του θιάσου επίσης), είναι «ανήρ μελαψός φορών είδος φουστανέλλλας, ως τους Βυζαντινούς εφίππους αξιωματικούς και έχων περί την οσφύν πολεμικήν ζώνην …» (σελίδα 3 παρακάτω). Αναφορές για τους μουσικούς, τους χορούς ομάλ, τικ (σελ. 2) κλπ.

α/α 4 :
Μικρό κείμενο 15 γραμμών. Αναφέρει «εφόρνανε ελλενικόν φορεσίαν με φουστανέλλας και περικεφαλαίας». Επίσης αναφέρει δύο χωριά της Ματσούκας, Καπήκϊοϊ και Λιβερά.

α/α 5 :
Ο Π. Μελανοφρύδης είναι σκληρός στους χαρακτηρισμούς για τον τρόπο παρουσίασης του δρώμενου στα χωριά (Κομνηνά, Ασβεστόπετρα, Καρυοχώρι) της Μακεδονίας. Αλλά και συγκαταβατικός. Στο τέλος γράφει «ας φορέσουν και οι Μωμόγεροι φουστανέλλαν, προτιμώτερον χιλιάκις από τα ανυπόφορα κουρέλια και τα εκκωφαντικά κουδούνια και από τον διάλογον που εγίνετο συνήθως εις την τουρκικήν γλώσσαν».άρθρο πίνακα #3:


άρθρο πίνακα #4

άρθρο πίνακα #5: 
Δεν υπάρχουν σχόλια: