25 Φεβρουαρίου 2017

χαριτωμένα : οδηγίες προς υποψήφιους γαμπρούς...

από την δεύτερη ανάρτησή μας για την Χερίανα  εδώ (*) ξεχωρίσαμε κάτι χρήσιμο...

(*) άρθρο #2 της παραπάνω ανάρτησης : τη γραίας τ΄ωβγά του Λάζαρου Χρυσοχοϊδη

04 Φεβρουαρίου 2017

οι κατσίκες μας ...

➤ διαβάζω το βιβλίο του Ιωακείμ Σαλτσή "χρονικά Κοτυώρων" (1955) - θα επανέλθουμε ...

"και μια παρατήρηση : Έλληνες, εξόριστοι επίσης, από άλλες περιοχές, που είχαν εκτοπιστεί πρωτύτερα κ' έμεναν στο Έρπαα, άμα είδαν τους Κοτυωρίτες να κινούνται στον οικονομικό στίβο, επιδίωξαν να τους απομακρύνουν από την πόλη αυτή διοικητικώς, μέσω των Τούρκικων αρχών. Και να, πάλι, τα οικονομικά συμφέροντα. Τά έρμα ..."

ανεκδοτάκι : ο Δεσπότς

ΠΦ, 1937, τ. 14