Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

χάρτης Άγουρσας

χάρτης περιοχής Άγουρσας
από το βιβλίο του Α. Παπαδόπουλου
"αναμνήσεις και νοσταλγήματα από τον Πόντο μας" (1962)