Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

ο Πόντος ανά τους αιώνας - #008

πρώτη δημοσίευση 10.2.2020

➤ ανάρτηση #008 από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Πανάρετου Τοπαλίδη "ο Πόντος ανά τους αιώνας"
όλες οι αναρτήσεις αυτού του βιβλίου θα συγκεντρώνονται στην ετικέτα "ο Πόντος ανά τους αιώνας" - εδώ
αναρτούμε το τρίτο κεφάλαιο το οποίο είναι αρκετά μεγάλο γι' αυτό θα αναρτηθεί σε τρεις συνέχειες, όσα τα υποκεφάλαιά του
τα παρακάτω είναι η τρίτη ενότητα του κεφαλαίου και είναι αρκετά μεγάλη. Δεν την χωρίσαμε για να μην διακοπεί η εξιστόρηση
το Γ' κεφάλαιο περιλαμβάνει :

Δεν υπάρχουν σχόλια: