Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020

Θεοφάνια 1885 στην Τραπεζούντα

πρώτη δημοσίευση 6.1.2020

➤ από τον Αστέρα του Πόντου, έτος 1885, τεύχος 3
τα Θεοφάνια στον Άγιο Γρηγόριο Τραπεζούντας
τον σταυρό τον πιάνει Κρωμέτας από τα Εξώτειχα...

Άγιος Γρηγόριος - από το δίκτυο


Δεν υπάρχουν σχόλια: