Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

κάθε μέρα είναι ημέρα μνήμης - 2019

➤ εικόνα από το βιβλίο "τοπάλ οσμάν" του Γ. Ν. Λαμψίδη
➤ ήχος από τον θρήνο "ο πρόσφυγας ο κύρη μ'" του Κώστα Διαμαντίδη
➤ διάρκεια 1,5 λεπτό


Δεν υπάρχουν σχόλια: