Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ruy González de Clavijo - #1

πρώτη δημοσίευση

➤ έχουμε ξαναγράψει για τον Ισπανό ταξιδευτή στην ανάρτηση μας αυτή
το παρακάτω είναι το πρώτο από δύο μέρη που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Άμαστρις, 2011, τεύχος 19 και 20
➤ στο κείμενο αναφέρονται διάφορες πόλεις, κάστρα, περιοχές, ονόματα που πολλά από αυτά μας είναι άγνωστα. Μην ξεχνάμε ότι η περιήγηση έγινε το 1403 και τα τοπωνύμια μπορεί να μην τα προφέρει καλά ή να τα άκουσε λάθος ή να άλλαξαν. Δείτε για παράδειγμα την αναφορά στην 3η σελίδα με τα ονόματα των αυλικών των Κομνηνών. Γκόρτσι και Πρωτοβέστις. Το δεύτερο παραπέμπει στον τίτλο "πρωτοβεστιάριος" (θησαυροφύλακας).

Δεν υπάρχουν σχόλια: