Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

διάφορα...τ' Αρμαλού το χαν και του Ξερέα είναι το ίδιο χάνι


οπισθόφυλλο σε όλους τους τόμους της εγκυκλοπαίδειας του Π.Ε.Δεν υπάρχουν σχόλια: