Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

διάφορα...τ' Αρμαλού το χαν και του Ξερέα είναι το ίδιο χάνι


οπισθόφυλλο σε όλους τους τόμους της εγκυκλοπαίδειας του Π.Ε.Δεν υπάρχουν σχόλια: