Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

στην εξορία - Ερζερούμ, Άσκαλε

➤ ποιος είπε ότι τα σεφκιέτ του θανάτου τελείωσαν το 1922-23 ;
ε λοιπόν όχι, οι Αγαρηνοί έπρεπε να σκαρφισθούν νέες μεθόδους προκειμένου να διώξουν και τους τελευταίους Ρωμιούς, αυτούς της πόλης
διαβάστε από την εισαγωγή του βιβλίου...

🔻 με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε στις εκδόσεις του Ελληνικού Ιδρύματος Μελετών το χειρόγραφο ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κιουρκτσόγλου. Και αυτό, όχι μόνο γιατί είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται μια ανάλογη μαρτυρία αναφορικά με τα εργατικά τάγματα του 1943 στην Τουρκία, αλλά επειδή το ημερολόγιο του Κ. Κιουρκτσόγλου περιγράφει με άμεσο τρόπο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαναγκάστηκαν να υπηρετήσουν στα εργατικά τάγματα δεκάδες υπόχρεοι του φόρου περιουσίας. Αμέσως μετά την επιβολή του σχετικού νόμου -γνωστού και ως βαρλίκι- η επιχείρηση και το σπίτι του Κ. Κιουρκτσόγλου εκποιούνται από το τουρκικό κράτος. Τον Ιανουάριο του 1943, αδυνατώντας να καταβάλλει τον φόρο των 200.000 λιρών, οδηγείται στην εξορία, στα βάθη της Ανατολής, μαζί με δεκάδες άλλους Ρωμιούς, Αρμένιους και Εβραίους, όπου υπηρετεί με μια υποτυπώδη αμοιβή, και προσπαθεί να αποπληρώσει τον υπέρογκο φόρο που του αναλογεί. Ο νόμος του φόρου περιουσίας απαγόρευε ρητά το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα. Στις δύσκολες ώρες της εξορίας, το ημερολόγιο αυτό φαίνεται να αποτελεί τη μοναδική συντροφιά, το μοναδικό καταφύγιό του. Η αφήγησή του ξεκινά πριν ακόμα σταλεί στην εξορία και η ενημέρωσή του είναι καθημερινή...🔺

η δικτατορία των Αγαρηνών "απαγόρευε ρητά το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: