Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Χρήστου Γ. Ανδρεάδη, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (1916 - 1923) - #1

➤ βρήκα στο δίκτυο ένα κείμενο οκτώ σελίδων (σε αρχείο .pdf)  του Χρ. Γ. Ανδρεάδη
θα το αναρτήσουμε σε 3 συνέχειες
δίνει συνοπτικά μια πολύ καλή εικόνα της γενοκτονίας (για όσους δεν έχουν σαφή γνώση)
στην τρίτη σελίδα έχουμε τις σημειώσεις - παραπομπές μόνο του κειμένου που αναρτούμε σήμερα.
Δεν υπάρχουν σχόλια: