Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Ματθαίος Παρανίκας (1832 - 1897)

➤ με αφορμή μια εκδήλωση της ΕΠΜ (*) ψάξαμε στοιχεία για τον άγνωστο σε μας Ματθαίο Παρανίκα από την Ήπειρο
μόνο στην Εγκυκλοπαίδεια του Π.Ε. βρήκαμε το παρακάτω κείμενο
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΠΜ δεν υπάρχει κανένα σχετικό άρθρο, λίγα στοιχεία έχει η wiki εδώ
κάπου υπάρχει ένα λάθος : η εγκυκλοπαίδεια λέει ότι πέθανε το 1897 και η παρακάτω φωτογραφία της ΕΠΜ δίνει ημερομηνία 28 Ιουνίου 1903 !!!

(*) υπήρξε καθηγητής για ένα διάστημα στο φροντιστήριο Τραπεζούντας

απόφοιτοι του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας στις 28 Ιουνίου 1903
στο κέντρο ο διευθυντής Ματθαίος Παρανίκας (πηγή ΕΠΜ)

ΕτΠΕ

ο Ματθαίος Παρανίκας ανάμεσα σε αποφοίτους της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης το 1878

Δεν υπάρχουν σχόλια: