Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Γεώργιος Ανδρεάδης, φουρτούνα ήταν… - #5

➤ πέμπτη και τελαυταία ανάρτηση από το βιβλίο του Γ. Ανδρεάδη - πρώτη εδώ / δεύτερη εδώ / τρίτη εδώ / τέταρτη εδώ
➤ κατά καιρούς έχουμε αναρτήσει άρθρα για τους Ρωμιούς που αλλαξοπίστησαν και έγιναν μουσουλμάνοι, μια σχετική μας ανάρτηση είναι "Τόνγιαληδες και Αχτζαπατλήδες" εδώ
ο Γιώργος Ανδρεάδης, του οποίου η σχέση ειδικά με τους Ποντιόφωνους Τούρκους είναι γνωστή, γράφει :
"...πρέπει να γίνει σαφές, ότι ένα μεγάλο μέρος από τους Τσέτες ήσαν Ποντιόφωνοι, από την Τόνια και τον Όφη..." 
➤ φυσικά τα εγγόνια τους σήμερα δεν φταίνε σε τίποτα για τις επιλογές εκείνων, απλά να γνωρίζουμε...Δεν υπάρχουν σχόλια: