Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Γεωργίου Π. Παρασκευόπουλου - ένας λαός, δύο πατρίδες #2

➤ δεύτερη ανάρτηση από το βιβλίο "ένας λαός, δύο πατρίδες - Γουρούχ Κερασούντας, ο γενέθλιος τόπος - Αυγή Θεσσαλονίκης, τ' απάνεμο λιμάνι" / πρώτη εδώ 
➤ τα χωριά για τα οποία ο συγγραφέας δίνει συνοπτική περιγραφή είναι : Κιουρτίν, Σιούλη (Σϋλϋ), Γάλαν (Γάαλαν ή Γάγιαλαν ή Κάγιαλαν ή Καγιάαλαν), Γαργούντερε, Γιατμούς (Γιατμίς), Σπαχού (Ισπαχού ή Ισπαχή ή Σπαχή), Κιόπλη, Κουλάκαγια (Κουλάκ-Καγιά), βρύση Δεσπότ σουϊ, Πασλάχ (Μασλάχ), Μπαϊράμ-Τανισμά (Μπαϊράμ-Ταρισμά), Ανεάτ ή Ενεάτ, Γούζαλαν
➤ παρακάτω αναρτούμε την περιγραφή του χωριού Μπαϊράμ-Τανισμά.
χάρτης από το βιβλίο

Δεν υπάρχουν σχόλια: