Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019

celebrities...

πρώτη δημοσίευση 28.1.2018

➤ ποιός είναι ο πλέον φωτογραφημένος Πόντιος στην ιστορική μας πατρίδα και από που ;
 είναι ο Κωστής Βιόπουλος από τον Αληθινό της Κρώμνης
 με την εμμονή του στην φωτογράφηση έχουν διασωθεί πολύτιμες εικόνες της κοινωνικής ζωής στον Πόντο
 βιογραφικά του στοιχεία εδώ
 οι απόγονοι του ζουν στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.
Δεν υπάρχουν σχόλια: