Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019

παραμονή Πρωτοχρονιάς στο σπίτι τη νισσιαλούς, στην Αργυρούπολη του Πόντου...

➤ αναλυτικότατος ο Κανδηλάπτης
 ίσως λίγο υπερβολικός... μα να διανυκετρεύσει στο σπίτι της αραβωνιάρας ;;; δεν γίνονται αυτά τα πράματα...
 προσέξτε το φιλοδώρημα στα παιδιά που είπαν τα κάλαντα "...καρφώνουν μικρά κέρματα επί των μήλων και πορτοκαλίων των"
 από την ΠΕ, 1954, τ. 49


Δεν υπάρχουν σχόλια: