Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2019

τα Χριστούγεννα στο Τσαγράκ Κερασούντας

➤ από το βιβλίο του Χρήστου Ανδρεάδη "το Τσαγράκ της Κερασούντας του Πόντου"
➤ άλλες αναρτήσεις μας για το Τσαγράκ στην ετικέτα Χρ. Γ. Ανδρεάδης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: