Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Χρήστου Γ. Ανδρεάδη, μικρότερες εστίες αντιστάσεως - #1

πρώτη δημοσίευση 26.11.2017

➤ έχουμε ήδη αναφερθεί στην σπουδαία μελέτη του Χρήστου Γ. Ανδρεάδη "σχεδίασμα δράσεως των Ελλήνων ανταρτών του Πόντου" (*) – εδώ
 θα αναρτήσουμε σε 3 συνέχειες το κεφάλαιο "μικρότερες εστίες αντιστάσεως". Ο Χρ. Ανδρεάδης δεν προσπερνά καμία εστία αντίστασης
 σε αυτήν την ανάρτηση γίνεται αναφορά στις περιοχές : Ακ-Νταγ-Μαντέν, Άτρα Αργυρούπολης, Γαλίαινα, Επέch, Θέρμη, Ίμερα, Καπίκιοϊ-Λιβερά-Χαμψίκιοϊ, Κερασούντα και Τσαγράκ
 η μόνη μας ένσταση είναι ότι δεν θεωρεί ως βασική εστία αντίστασης (βλέπε χάρτη που ακολουθεί) την Έρπαα και την περιφέρεια της (Τόπτσαμ, Μπουγαλή νταγ) ενώ συμπεριλαμβάνει την Σάντα με τους ελάχιστους μάχιμους (**). Δεν είναι δυνατόν τα 7 χωριά της Σάντας να είχαν μεγαλύτερο αριθμό μαχητών από τα 3 ένοπλα τμήματα της Έρπαα. Γενικά, το αντάρτικο της Σάντας είναι υπερεκτιμημένο σε σχέση με την αλήθεια. Ίσως μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε υλικό και να το αναρτήσουμε. 

(*)
oύτε στρατεύματα, ούτε απελευθερωτικά, μηδέ στρατηγοί και στρατάρχες.
Ψύχραιμη και νηφάλια παρουσίαση του αντάρτικου χωρίς πατριωτικές κορώνες και φιοριτούρες. Χωρίς τοπικισμούς. Γνήσια ιστορική μελέτη. Η καλλίτερη που έχουμε.
(**)
ο Τσαουσίδης αναφέρει 1.000 μάχιμους στο Τοπ Τσάμ (ανάρτηση μας εδώ ) ενώ το σύνολο του πληθυσμού της Σάντας δεν ξεπέρασε ποτέ τις 6.000 κόσμο.Δεν υπάρχουν σχόλια: