Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

προετοιμασίες για το χειμώνα

➤ από το βιβλίο των Γεωργίου Α. Ανδρεάδη και του υιού του Χρήστου Γ. Ανδρεάδη "το Τσαγράκ της Κερασούντας του Πόντου"
 θα βάλουμε δύο αναρτήσεις σχετικές με τον χειμώνα, αυτήν και "οι ασχολίες του χειμώνα" που θα ακολουθήσει
 να σημειώσουμε ότι τα περιγραφόμενα για το Τσαγράκ Κερασούντας είναι κατά πολύ τα ίδια σε όλες τις περιφέρειες του Πόντου
 για άλλες αναρτήσεις μας για το Τσαγράκ ανατρέξτε την ετικέτα Χρ. Γ. Ανδρεάδης.

από τα αναγνωστικά των παιδικών μας χρόνων


Δεν υπάρχουν σχόλια: