Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

τα ίχνη μας στην πατρίδα της καρδιάς μας δεν σβήνουν ποτέ...

"... σήμερα δεν υφίσταται ο συνοικισμός της Γιάτζιουλους στην Τουρκία, ούτε ως ερείπια! Λέγεται ότι εκθεμελιώθηκε για να χρησιμοποιηθούν οι λίθοι των σπιτιών, ως δομήσιμο υλικό από τους ανθρώπους των γύρω χωριών ..." ανάρτησή μας εδώ

με την βοήθεια του κ. Αναστάσιου Αμανατίδη, εντοπίσαμε τον οικισμό,
προσέξτε τα σημάδια δρόμων και κτισμάτων στο έδαφος, στην 2η εικόνα που
είναι μεγέθυνση τμήματος της πρώτης.

[πδ 15.10.2017]

λήψη εικόνας Νοέμβριος 2016
λήψη εικόνας Σεπτέμβριος 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: