Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

κόκκινοι ή ερυθινοί ή Κιζίλμπασηδες

➤ έθνος μουσουλμανοφανές το οποίο είχε καλές σχετικά διαθέσεις απέναντι στους Ρωμιούς ενώ "άσπονδον μίσος εχώριζε την φυλήν ταύτην από τους Τούρκους"
➤ αναρτούμε δύο σελίδες από το βιβλίο του Θ. Κουρτίδη "η επαρχία της Μελανθίας Πόντου" καθώς επίσης το σχετικό λήμμα από την εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού
➤ λίγες μέρες πριν αναρτήσαμε σε δύο συνέχειες άρθρο του Π. Μελανοφρύδη  με τίτλο "η γνώμη των Ποντίων για τα άλλα έθνη" εδώ
περισσότερα στην Wikipedia στα Αγγλικά & Τούρκικα

από το δίκτυο
από το άρθρο του Π. Μελανοφρύδη

από την εγκυκλοπαίδεια του Π.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: