Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

Κολώνεια και Νικόπολις

➤ σχεδόν άγνωστη η Κολώνεια και τα γύρω χωριά της, βρίσκεται δυτικά της Νικόπολης και του Σουσεχρί και νότια των Κοτυώρων
➤ πάμε να την γνωρίσουμε μέσα από τον οδηγό "Ανατολικός Πόντος" της Infognomon.
➤ θα ακολουθήσουν δύο σελίδες άρθρου του Γεωργίου Στρουθόπουλου με τίτλο "άλλη η Κολώνεια και άλλη η Νικόπολις" από την ΠΕ, 1956, τ. 76

[πδ 10.9.2017]


Δεν υπάρχουν σχόλια: