Κυριακή, 1 Μαρτίου 2020

βιογραφίες : Θεμιστοκλής Ν. Παστιάδης ( 1866- 1941 )

➤ γεννήθηκε στα Κοτύωρα (Ορντού) το 1866. Μετά την αποφοίτησή του από το σχολαρχείο της πατρίδας του συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης από το 1882 έως το 1890
από το 1890 έως το 1904 χρημάτισε διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων της Ελληνικής Κοινότητας Κοτυώρων και τα έτη 1904 έως 1906 διεύθυνε τα Ελληνικά Σχολεία Πουλατζάκης

[πρώτη δημοσίευση Σεπτέμβριος 2017]το επόμενο έτος αποσύρθηκε στην ιδιωτική του ζωή. Εγκαταστάθηκε πάλι στα Κοτύωρα και ως καλός γνώστης της γαλλικής χρημάτισε ασφαλιστής και πράκτορας ατμοπλοϊκών εταιριών. Παράλληλα συνέχισε το ενδιαφέρον προς τα κοινά, την πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου του. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1912 βροντοφωνούσε από το βήμα της Εκκλησίας "Είναι ανάγκη συντόμως ν’ αποκτήσει η Κοινότης το Γυμνάσιόν της και το Ανώτερον Παρθεναγωγείον της. Το Δημοτικόν Σχολείον δεν παρέχει μόρφωσιν... Άνθρωπος δίχως γυμνασιακής εκπαίδευσιν, παραμένει απλούστατα αμόρφωτος..." 
➤ τα δύσκολα έτη 1917-1921 ο Θεμ. Παστιάδης συμπαραστάθηκε ποικιλότροπα στους συμπατριώτες του. "...Ναι ! Τιμωρούμεθα, διότι είμεθα επιμόνως Έλληνες ! Ψυχραιμία όμως και θάρρος..." 
➤ παράλληλα θεωρούσε απαραίτητη υποχρέωσή του να διασώσει κάθε τι που αφορούσε την ιστορία της πατρίδας του και των περιχώρων, τη λαογραφία της, το τοπικό γλωσσικό της ιδίωμα. Εργασίες του δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά "Ξενοφάνης", "Ποντιακά Φύλλα", "Αρχείον Πόντου", κτλ. 
➤ υπήρξε ιδρυτής του συλλόγου "Αναγέννησις" στα Κοτύωρα το 1909 και στην Αθήνα ιδρυτικό μέλος της "Επιτροπής Ποντιακών Μελετών". Απεβίωσε το Μάρτιο του 1941.
[από την σελίδα της ΕΠΜ] 

παρακάτω τα άρθρα του Θ. Παστιάδη στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΠΜ
η οποία δεν μας δίνει πια τα κείμενα ή κάτι έχει ο server... (25.9.2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια: