Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

κίνηση Κοτυωριτών...

➤ το παρακάτω κείμενο είναι από το βιβλίο του Ιωακείμ Δ. Σαλτσή "χρονικά Κοτυώρων"
➤ αφορά μια κίνηση & επιτροπή που δημιουργήθηκε στην Τραπεζούντα (Σεπτέμβριος 1917) προκειμένου να πείσουν τους Ρώσους να απελευθερώσουν τις περιοχές και πέραν του Χαρσιώτη ποταμού
➤ στην επιτροπή που δημιουργήθηκε συμμετέχουν ως εμπειρογνώμονες - στρατιωτικοί οι Ιστύλ Αγάς (Στυλιανός Κοσμίδης) και ο Βασίλ Ουστάς (Βασίλειος Ανθόπουλος)
➤ δεν έχουμε διαβάσει κάπου αλλού την δημιουργία αυτής της κίνησης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: