Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

τα Λιμνία...

➤ "σπουδαιότατη στρατηγική θέση και στρατιωτικός σταθμός. Στα Λιμνία έμεναν για αρκετούς μήνες κάθε χρόνο οι αυτοκράτορες της Τραπεζούντας. Έρχονταν στο φρούριο της περιοχής συνήθως με τη συνοδεία στόλου, ο οποίος, όπως πιστεύεται, ναυλοχούσε στο λιμάνι της Φαδίσανης…" - εγκυκλοπαίδεια τΠΕ
➤ ο Χρ. Σαμουηλίδης στο βιβλίο του «ιστορία του ΠΕ» γράφει ότι "…ανάμεσα στην Οινόη, τη Φάτσα και το Ιασώνιο άκρο υψώνονταν 13 φρούρια και πόλεις, που περιφρουρούσαν την παραλιακή έκταση της Χαλυβίας…"
➤ ψάξαμε τους χάρτες και το Google Earth. Σε σύγχρονους χάρτες φαίνονται δύο κάστρα με τα ονόματα Bolaman-Πολεμώνιον (σημείο #2 στον χάρτη) kalesi και το δεύτερο Kurtulus kalesi (#3). Δεν βρήκαμε όμως φωτογραφίες στο Google Earth ούτε εντοπίσαμε το ακριβές σημείο του Kurtulus kalesi. Στο σημείο #1 μάλλον είναι τα λουτρά Γκάβζα που αναφέρονται στο σημείωμα του Κοκκινίδη (*) στην δεύτερη σελίδα της ανάρτησης.
το Πολεμώνιο κάστρο (Bolaman kalesi) βρίσκεται σχεδόν μέσα στην πόλη της Φάτσας και συγκεκριμένα στις συντεταγμένες 41°02′12″N 37°35′28″E. Είναι λάθος η θέση που εμφανίζεται στον παρακάτω χάρτη. Από το κάστρο αυτό έχει μείνει ένα μόνο τμήμα το οποίο χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο μιας κατασκευής, ίσως κάποιο κονάκι, wikipedia εδώ

(*)

ο Κοκκινίδης διορθώνει τρόπον τινά τον Κανδηλάπτη ο οποίος λόγω της ύπαρξης λουτρών τα εξέλαβε ως την πολίχνη Κάβζα, μεταξύ Σαμψούντας και Αμάσειας. Εκείνα τα λουτρά τα οποία υπήρξε τόπος μαρτυρίου για τους Αμισινούς στα σεφκιέτ).

από το βιβλίο του Χρ. Σαμουηλίδη
ΠΦ, 1937, τ 14
το σημείωμα του Κοκκινίδη είναι από την ΠΕ, τ. 32-33 - σελ. 1581
το Πολεμώνιο κάστρο
- είναι τόσο αστείο που πραγματικά
αμφιβάλουμε εάν είναι ότι απέμεινε από αυτό...

Δεν υπάρχουν σχόλια: