Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

όταν ψυχορραγούσε η Τραπεζούντα - #3

➤ τρίτο μέρος
    • το πρώτο μέρος εδώ
    • το δεύτερο εδώ
➤ σειρά έχει η Τραπεζούντα και ο Μητροπολιτικός ναός...
"...μυστικοί πράκτορες της αστυνομίας περιήρχοντο τα γύρω της Μητροπόλεως και του Φροντιστηρίου και παρηκολούθουν τους επισκεπτομένους..."
γίνεται έλεγχος των εγγράφων που βρέθηκαν στην Μητρόπολη "... μεγάλη συζήτησις εγένετο δια την λέξιν "Πόντος" εχρειάσθη να ανοιχθούν βιβλία..."
σαφείς υπαινιγμοί για το φταίξιμο άλλων στο κεφάλαιο "συνέπειαι απρονοησίας άλλων".

Δεν υπάρχουν σχόλια: