Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

μια πρωτομαγιάτικη εκδρομή στην Σάντα ...

➤ εκδρομή με το σχολείο τους τα παιδιά του οικισμού Ισχανάντων.
➤ υπήρξαν και ειρηνικές μέρες στην πολύπαθη Σάντα και γενικά σε όλο τον Πόντο
➤ από την ΠΕ, 1959, τ. 113-114

Δεν υπάρχουν σχόλια: