Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020

Air Pontus # 20 : η στράτα Σούρμενα - Παϊπούρτ

🔻 με την Air Pontus κάνουμε μια εικονική πτήση πάνω από τον δρόμο των καραβανιών

➤ σε ένα άρθρο του Λεωνίδα Καζαντζή με τίτλο "η παραλία των Σουρμένων" (ανάρτηση μας εδώ ) διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο…
➤ "…η θέσις αύτη της Ηρακλείας επροτιμήθη ως χειμερινή διαμονή επί Βυζαντινών και Τούρκων διότι έκειτο πλησιέστερα προς τα πέριξ πολλά παραγωγικά και πλούσια εις κτηνοτροφίαν χωρία, αλλά κυρίως διότι ήτο η συντομωτέρα συγκοινωνιακή αρτηρία μετά του εσωτερικού φρουρίου της Θεοδοσιουπόλεως (Ερζερούμ) και των σημερινών Βαϊβούρτ και Ερζιγκιάν. Εκ της θέσεως ταύτης, όπως και εκ της αγοράς του Όφεως, εκκινών τις πεζή δύναται να φθάση εις Βαϊβούρτ εις διάστημα 2 ημερών μόνον, ενώ εκ Τραπεζούντος εις διάστημα 3,5 ημερών"
➤ το μεγαλύτερο υψόμετρο της διαδρομής του παραθέτουμε είναι μάλλον τα 2.400 μέτρα στο χάνι Λιμόν Σού, όσο δηλ. και τα υψίπεδα του Κουλάτ
➤ δεν το ξαναδιαβάσαμε μέχρι τώρα κάπου αλλού αλλά φαίνεται να είναι αληθινό και μόνο από την ύπαρξη πανδοχείων κατά την διαδρομή. Μερικά από αυτά εμφανίζονται και στον χάρτη του 1941 (χάρτης μας της ευρύτερης περιοχής Τραπεζούντας – Αργυρούπολης, download εδώ ).

[πρώτη δημοσίευση Μάϊος 2017]


➤ διάσπαρτα χάνια στις στράτες για Παϊπούρτ. Το (1) και (2) αναφέρονται στο video

Δεν υπάρχουν σχόλια: