Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

τα Θεοφάνεια στα Κοτύωρα

➤ από το βιβλίο-βίβλος των Κοτυώρων του Ξενοφώντα Άκογλου "λαογραφικά Κοτυώρων" - αναρτήσεις μας
#1 εδώ-1
#2 εδώ-2
#3 εδώ-3
#4 εδώ-4

Δεν υπάρχουν σχόλια: