Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Μάλαχα Αργυρούπολης

➤ του Γ.Θ. Κανδηλάπτη : "Μάλαχα (η), Ημίσειαν ώραν μακράν της Άτρας χωρίον με τρεις ενορίας επί καταρρέοντος εδάφους και από 80 ομ. οίκ. περιωρίσθη εις 35 και με ναόν του Άγ. Παύλου". Το άρθρο που ακολουθεί είναι από την Ποντιακή Ηχώ, έτος 1982, τεύχος 7. Γραμμένο από τον Ιωάννη Ακριτίδη ο οποίος αποκαλεί το χωριό Τα Μάλαχα.

➤ δείτε επίσης δύο αναρτήσεις μας για την διπλανή Άτρα εδώ και εδώ

από το GE - Panoramio του συμπατριώτη μας Αφεντουλίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: