Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019

Κιουρτούν #1

πρώτη δημοσίευση Ιούλιος 2016

➤ περιοχή του Μεσοχαλδίου επί του ποταμού Χαρσιώτη και κατά μήκος της κοιλάδας του παραποτάμου του Χαρσιώτη, του Κιουρτουνί τερέ. Η περιοχή αυτή υπήρξε ο τόπος προέλευσης πολλών Ποντίων άλλων περιοχών, π.χ. των κατοίκων της Φάτσας. Ίσως και η δική μας απώτερη προέλευση να είναι η Δέσμαινα... (Φάτσα εκ πατρός)
➤ άρθρο του Δ. Κ. Παπαδόπουλου (Σταυριώτης) από την ΠΕ, 1952, τ.30-31

από το Google Earth - Panoramio
συρραφή δύο φύλλων

Δεν υπάρχουν σχόλια: