Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019

Ίμερα και Φωστηρόπουλοι

πρώτη δημοσίευση Μάιος 2015

➤ μια μεγάλη οικογένεια της Ίμερας ήταν οι Φωστηρόπουλοι. Μάλλον γίνεται κάποια προσπάθεια αναστήλωσης της οικίας των στην Ίμερα 
➤ ο Αγαθάγγελος Φωστηρόπουλος υπήρξε καθηγητής και συγγραφέας πολλών άρθρων για την Ίμερα και όχι μόνο.

από την Έξοδο, τόμος Δ' του ΚΜΣ
ΠΕ, 1950, τ. 5
άρθρα του Α. Φωστηρόπουλου στην ΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: