Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Όφις ή Αρχαία Οφία

που βρίσκεται:


ιστορικά και άλλα στοιχεία :
Ποντιακά Φύλλα - 1936
Ποντιακή Εστία - 1950

ταξιδιωτικά από το βιβλίο του Γ. Ανδρεάδη, ελάτε μαζί μου στον Πόντο :

σκαρίφημα :