Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

τα Φυτίανα ή Μπάς Κιλσέ

➤ "τα Φυτίανα ..." του Γ. Θ. Κανδηλάπτη είναι ένα μικρό βιβλιαράκι μόλις 70 σελίδες. Γράφει ελάχιστα για το χωριό αλλά πολλά βιογραφικά στοιχεία για τους δύο Πατριάρχες, τους πολλούς επισκόπους και γενικά όλους τους επώνυμους Φυτιάνους
➤ να συμπληρώσουμε ότι οι Τούρκοι ονομάτιζαν το χωριό με το όνομα Μπας Κιλσέ (και όχι Μπές Κιλσέ) δηλ. κεφαλή της εκκλησίας και αυτό για τους πολλούς κληρικούς που προέρχονταν απ' αυτό το χωριό.

από το βιβλίο του Κανδηλάπτη "γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν"
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: