Κυριακή, 12 Απριλίου 2020

ιστορία της Αυλήαννας, του Γιώργου Παπαδόπουλου

➤ η Αυλήαννα είναι ένα χωριό της Μεσοχαλδίας. Το λέγανε και χωριό του Αγίου Παύλου γιατί ήταν το πλησιέστερο στο βουνό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.800 μέτρων. Το βιβλίο καταγράφει με όσα στοιχεία έχει στην διάθεση του ο συγγραφέας, την ιστορία του χωριού
μεγάλο τμήμα του βιβλίου καλύπτει και το χωριό που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, την Αυλήαννα Κοζάνης που αργότερα μετονομάσθηκε σε Αυγή
➤ παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο
➤ η τρίτη σελίδα έχει σχέση με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940... (η πατρίδα σας συγχαίρει που σκοτώθηκε ο άνθρωπος σας...)
  • Γιώργος Παπαδόπουλος
  • ιστορία της Αυλήαννας
  • 2000 – εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη
  • σελίδες 180
  • πρώτη δημοσίευση 28.1.2016

"η πατρίδα σας συγχαίρει ..."
χωρίς σχόλια !!!
Αυλήαννα - Αυγή Κοζάνης
(φώτο από το δίκτυο, GE Panoramio)

Δεν υπάρχουν σχόλια: