Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

ένας θρύλος του Σταυρί

από την ΠΕ, 1980, τ. 33

➤ πως κτίσθηκε η εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου
γράφει ο Δ.Κ. Παπαδόπουλος (Σταυριώτης) στο βιβλίο του "αρχείον Σταυρί" αναφερόμενος στις εκκλησίες και μονές του Σταυρίν
"3) ο μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος κείμενος εν τη συνοικία Κουρτάντων εν ωραία τοποθεσία. Και ενταύθα εμόναζαν μοναχαί. Εκτίσθη το 1870 δι' εράνων και υπό την επιστασία του Γεωργίου Τιλκή. Την 8ην Ιουνίου ετελείτο πανήγυρις, εις την οποίαν προσήρχοντο και άπαντες οι Τούρκοι της συνοικίας Γαραουτσάντων"
αναρτήσεις μας (συνολ. 18) με άρθρα του Δ.Κ. Παπαδόπουλου εδώ
αναρτήσεις μας για το Σταυρίν (συνολ. 22) εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: