Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

οι δύο εξορίες των Ρωμιών των Κοτυώρων

➤ 1η δημοσίευση 5.11.2015

➤ άρθρο από την συλλογή του Πόλυ Χάϊτα. Αφορά το ημερολόγιο της Παρθένας Χιονίδου. Είναι πολύ πιθανό να είναι από το σόϊ του συγχωρεμένου καθηγητή της ιατρικής Κωνσταντίνου Χιονίδη - βλέπε αναρτήσεις μας εδώ

ΠΗ, 1982, τ. 2

Δεν υπάρχουν σχόλια: