Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

τα χωριά της Ματσούκας

➤ του Ιωάννη Αβραμάντη - βιογραφικά στοιχεία, ανάρτηση μας εδώ 
από την Ποντιακή Εστία, έτος 1950 - τεύχος 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: