Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Καβάκ - περιφέρεια Σαμψούντας

➤ το Καβάκ και το αμέσως επόμενο χωριό, η Κάβζα, έγιναν κυρίως γνωστά από τις μαρτυρικές λευκές πορείες των Αμισινών & Παβρενών και της περιφέρειας των
➤ το παρακάτω άρθρο είναι από ΠΕ, 1957, τ. 86-87 και το έγραψε ο Π. Κατεμίδης.

[πδ 30.8.2016]

Δεν υπάρχουν σχόλια: