Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Σίδη ή Τσίτη ή Τσίτε της Χαλδίας

Ποντιακά Φύλλα, τόμος 1936 - τεύχος 4-5
ψηφιακό αρχείο ΕΠΜ

Σημ. : συντάκτης του άρθρου είναι κάποιος Γιάννης Ανεφορίτης

βιβλίο του Γ. Θ. Κανδηλάπτη, "Επί των οχθών του Πυξίτου", σελ. 102
"Υπήρχε συνήθεια παρά τοις κατοίκοις των παραλιακών πόλεων του Εύξεινου Πόντου τους ανά την Χαλδίαν ν' αποκαλώσιν ανηφορίτας, ούτοι τους των παραλίων κατηφορίτας".Δεν υπάρχουν σχόλια: