Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

ο Ελληνικός πληθυσμός του Πόντου

οι Έλληνες του Πόντου πριν το Γενικό Πόλεμο (πρώτος Π.Π.) του 1914 ανέρχονταν σε 700.000 κατοίκους. Αριθμός που αναγνωρίσθηκε επίσημα από την κυβέρνηση του Κιαμήλ Πασσά. Η στατιστική της Μαύρης Βίβλου η οποία εκδόθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο του Πόντου στα 1922 αναφέρει:
   "οι σφαγέντες και οπωσδήποτε εξολοθρευθέντες Έλληνες του Πόντου από το 1914 μέχρι το 1922 ανέρχονται εις τους εξής αριθμούς :
  • περιφέρεια Αμασείας 134.078
  • περιφέρεια Ροδοπόλεως 17.479
  • περιφέρεια Χαλδείας-Κερασούντας 64.582
  • περιφέρεια Νεοκαισαρείας 27.216
  • περιφέρεια Τραπεζούντας 38.435
  • περιφέρεια Κολωνίας 21.448
  • σύνολο 303.238
μέχρι την Άνοιξη του 1924 το τραγικό μαρτυρολόγιο των Ποντίων περιέλαβε ακόμα 50.000 νεομάρτυρες στην πλειοψηφία τους γυναικόπαιδα. "Η εις ανθρώπινον υλικόν απώλειαι, των Ποντίων δύναται να υπολογισθεί από του Γενικού πολέμου μέχρι Μαρτίου 1924 εις τριακοσίους πεντήκοντα τρεις χιλιάδες φονευθέντας απαγχονισθέντας και αποθανόντας εκ πείνης ασθενειών και κακουχιών".
(δηλαδή το 50% του συνόλου του Ποντιακού πληθυσμού)
από την "σύγχρονη γενική ιστορία του Πόντου" του Γ. Κ. Βαλαβάνη, σ.23-24
το σύνολο του πληθυσμού της Εκκλησιαστικής περιφέρειας Αμάσειας (Αμάσεια – Σαμψούντα –Τσαρσαμπάς – Μπάφρα - Σινώπη) ήταν 183.000 κάτοικοι. Από αυτούς έχουμε "φονευθέντας απαγχονισθέντας και αποθανόντας εκ πείνης ασθενειών και κακουχιών" οι 134.078 - δηλαδή το 73.26% του πληθυσμού της περιφέρειας αυτής δεν επέζησε,
είναι το μεγαλύτερο ποσοστό απωλειών από όλες τις εκκλησιαστικές περιφέρειες του Πόντου.

οι εκκλησιαστικές περιφέρειες στον Πόντο

τον παραπάνω χάρτη τον δημοσιεύσαμε για πρώτη φορά το 1997 στην ιστοσελίδα www.pontos.org Τότε τον είχαμε χωρισμένο σε δύο μέρη, Ανατολικός & Δυτικός Πόντος. Μπορείτε να τον κατεβάσετε σε μεγάλη ανάλυση [4640 X 3184 pixels] εδώ

πρώτη δημοσίευση Δεκέμβριος 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: