28 Αυγούστου 2018

ζυμωθήκαμε με τα βάσανα των διώξεων...

πρώτη δημοσίευση 25.8.2016

➤ από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ της 5.9.2009

ο 93χρονος Γιάννης Σαββίδης ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του...
για μεγαλύτερη ανάλυση 1314 x 1600 pixels - download εδώ