Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

από το ημερολόγιο ενός Πόντιου οπλαρχηγού - μέρος 3ο και 4ο

➤ οπλαρχηγός Σάββας Κ. Ασλανίδης
3ο & 4ο μέρος - ανάρτηση σε 4 συνέχειες
1ο μέρος εδώ
2ο μέρος εδώ

ΠΕ, 1950, 9 έως 12

Δεν υπάρχουν σχόλια: