Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Μεταλλείο Σίμ

➤ παραθέτουμε την περιγραφή του Μεταλλείου Σίμ από τον Γεώργιο Κανδηλάπτη - Κάνι και από το βιβλίο αναφοράς "Γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν των χωρίων, κωμοπόλεων και πόλεων Χαλδίας"

➤ άλλες αναρτήσεις μας για το Μεταλλείο Σίμ :
    🔃 Κιουμούς Μαντέν, του Φόρη Παροτίδη εδώ
    🔃 καπετάνιος Χαράλαμπος Κοντοβραχιονίδης - Χαμδή μπέης εδώ
    🔃 καπετάνιος Ευάγγελος Ιωαννίδης - Ελβάν μπέης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: