Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

καλό μήνα


από το βιβλίο του Ξ. Άκογλου "λαογραφικά Κοτυώρων"

Δεν υπάρχουν σχόλια: