Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

θρηνώ και οδύρομαι

από την ΠΕ, 1978, τ. 23
αναφέρεται το χωριό Πινιατάντων. Το πιο πιθανό να εννοεί τον οικισμό Πινατάντων της Σάντας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: